2015/06/15

100 % Natural organic hair care tips #1

Jag älskar att ha långt hår! Men för att hålla det vackert, starkt och välmående krävs en del arbete. Mitt första tips för att få ett fint och välmående hår är att välja rätt hårborste!

Investera i en hårborste i trä eller bambu. En hårborste i naturmaterial fördelar de naturliga oljorna som finns i hårbotten och hjälper till att hålla håret återfuktat. En smidig liten hårborste i trä hittar du här

Så till själva borstningen: Kom ihåg att bara borsta håret när det är torrt! Det sliter mer på håret att borsta det när det är blött eller fuktigt. Försök att alltid låta håret självtorka. Red ut håret först genom att borsta nedifrån och upp. (Viktigt! Jag blir alltid så ledsen när man kommer till en frisör som bara drar en borste hårt genom hela håret och bryter fler hårstrån än vad jag gör på ett år, grr.) Borsta håret ordentligt morgon och kväll. Har du långt hår? Sov med fläta så skyddas håret ytterligare från slitage!

Något som många glömmer är att rengöra hårborsten regelbundet. Ta bort allt hår och tvätta med tvål och vatten. Låt sedan torka på handduk med piggarna nedåt så att vattnet kan rinna ut.

// I love having long hair! But to keep it beautiful and strong required some work. My first tip to get a healthy hair is to choose the right hair brush!

Invest in a hairbrush made of wood or bamboo. A hairbrush made of natural materials will distribute the hair's natural oils from the scalp to the hair's mid-lengths and ends, and nourishing these parts of the hair. 

Back to brushing: Remember to just brush your hair when it's dry! When the hair is wet or damp it's more sensitive. Try to always let your hair dry naturally. Brush your hair from the bottom up, small sections at a time. (Important! I always get so sad when I come to a hairdresser who only draws a brush hard through the entire hair and breaks more hairs than I do in a year, grr.) Brush the hair carefully morning and evening. Having long hair? Braid your hair loosely before bed and finish with a scrunchie to avoid it rubbing against the pillow and getting friction damage.  

Remember to clean all your brushes once a week to prevent dirt buildup. Remove all the hair and wash with soap and water. Rinse well and dry overnight with bristles down on a towel.

Happy hairday! 

No comments:

Post a Comment